Zwemmen voor Jaap en alle anderen die ALS hebben (gehad)

Inge van Hunnik
Normal 29fd4cbfa649ec907912a869f529e230d3d0d9e2
van totaal € 500 (520%)

In mijn nabije omgeving is een dierbare overleden aan ALS. Ik noem hem hier Jaap! Machteloos als wij waren tijdens het dragen van zijn ziekte ALS, zijn we nu niet machteloos om financiële middelen in te zamelen voor meer onderzoek. Met in gedachten Jaap en alle anderen zal ik op wilskracht de finish halen!
Je kan me steunen door me te sponsoren en een bedrag over te maken.
Dank en wellicht tot 10 september in de Kom van Lemmer!